کار کمیسیون پارلمان در شرکت Vertex Gold به مدت 1 ماه تمدید شد

کار کمیسیون پارلمان در شرکت Vertex Gold به مدت 1 ماه تمدید شد

Tainynews – پارلمان رأی داد كه یك كمسیون موقت پارلمانی برای مطالعه استفاده منطقی از منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، ایمنی فرآیندهای صنعتی و تأثیر آنها بر محیط زیست توسط فعالیت های شركت طلای Vertex در منطقه چتكال از جلال آباد به مدت یک ماه تمدید شود. منطقه …

Author: admin