سرویس مرزی قرقیزستان می گوید ، بیانیه هایی که باعث ایجاد تنش در مرزها می شود غیر قابل قبول است

سرویس مرزی قرقیزستان می گوید ، بیانیه هایی که باعث ایجاد تنش در مرزها می شود غیر قابل قبول است

Tainynews – خدمات مرزی دولت قرقیزستان در پاسخ به بیانیه نماینده پارلمان آکولو ، در مورد افزایش تنش در مرز بین قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه چون آلای در منطقه اوش ، اظهار داشت: اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان پایدار است.

Author: admin