شهروندان تاجیک سعی کردند به همراه شهروندان قرقیزستان از منطقه اورنبورگ سفر کنند

شهروندان تاجیک سعی کردند به همراه شهروندان قرقیزستان از منطقه اورنبورگ سفر کنند

Tainynews – سفارت قرقیزستان در روسیه گفت: شهروندان قرقیزستان در 9 اتوبوس از منطقه بوزولوک منطقه اورنبرگ روسیه عزیمت کردند …

Author: admin