ازبکستان 263 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

ازبکستان 263 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، ازبکستان 263 مورد جدید ویروس کرونا برای روز گذشته ثبت کرده است که 120 مورد آن در تاشکند است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 97،543 مورد رسیده است.

دو بیمار به دلیل عفونت ویروس کرونا به مدت یک روز جان خود را از دست دادند. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 676 نفر رسید.

231 بیمار به مدت یک روز از COVID-19 بهبود یافتند. تعداد کل بازیابی ها به 93،071 مورد رسید.

3796 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند.

Author: admin