ازبکستان یک خودروی زرهی سبک تولید داخل را آزمایش می کند

ازبکستان یک خودروی زرهی سبک تولید داخل را آزمایش می کند

Tainynews – ازبکستان در حال آزمایش خودروی زرهی سبک تولید داخلی Tarlon است.

کمیته صنایع دفاعی ایالت گفت ، این خودروی زرهی سبک در شرکت دفاعی محلی طراحی و ساخته شده است.

مرحله اولیه آزمایش شامل بررسی مقاومت گلوله است.

توانایی عبور وسایل نقلیه از طریق موانع در مناطق کوهستانی کشور بررسی می شود.

Author: admin