قرقیزستان و ترکیه در مورد همکاری نظامی گفتگو می کنند

قرقیزستان و ترکیه در مورد همکاری نظامی گفتگو می کنند

Tainynews – سرلشکر Taalaibek Omuraliev وزیر دفاع قرقیزستان در 20 مه با احمد سادیک دوگان سفیر تازه وارد ترکیه دیدار کرد.

در این جلسه همکاری های فعلی در حوزه نظامی و چشم اندازهای آن مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین لازم دیدند که همکاری های دو جانبه در زمینه های نظامی و فنی تقویت شود.

Author: admin