پروانه های جنایی برای مرگ کارگران در معدن Kumtor بازگشایی شد – MP

پروانه های جنایی برای مرگ کارگران در معدن Kumtor بازگشایی شد – MP

Tainynews – Akylbek Japarov ، نماینده کمیسیون دولت در پروژه Kumtor ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در 20 ماه مه ، پرونده های جنایی مربوط به مرگ 19 شهروند قرقیزی در معدن Kumtor در سال 2018-2020 مجدداً بازگشایی شد …

Author: admin