311 در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

311 در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 311 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 21 مه گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 178 مورد در بیشکک ، 89 مورد در منطقه چوی ، 19 مورد در منطقه ایسیک کول ، 6 مورد در منطقه نارین ، 6 مورد در اوش ، 5 مورد در منطقه جلال آباد ، 4 مورد در منطقه باتکن ، 3 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه اوش است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا به 95114 مورد رسیده است.

Author: admin