قیمت طلا طی 10 روز هر اونس تروا 41 دلار افزایش یافت

قیمت طلا طی 10 روز هر اونس تروا 41 دلار افزایش یافت

Tainynews – بر اساس kitco.com ، از 21 مه قیمت طلا 1875.3 دلار برای هر اونس تروا بود.

در طی 10 روز قیمت هر اونس ترو 41 دلار افزایش یافت.

در تاریخ 10 ماه مه ، قیمت هر اونس ترو 1834.3 دلار بود.

Author: admin