داور کشتی قرقیزستان برای قضاوت در بازی های المپیک

داور کشتی قرقیزستان برای قضاوت در بازی های المپیک

Tainynews فدراسیون کشتی قرقیزستان گفت: میرامبک اخمتوف ، داور کشتی از قرقیزستان ، قضاوت مبارزه در بازی های المپیک در توکیو را بر عهده دارد.

کشتی جهانی یونایتد از دو سال پیش انتخاب داوران را آغاز کرد.

“کمیسیون داوران UWW داوران را بر اساس ارزیابی های انجام شده در طول مسابقات به طور کامل بررسی کرد. 50 داور برتر جهان در المپیک توکیو شرکت می کنند.

Author: admin