ازبکستان برای حمایت از دریای آرال ماراتن دوچرخه سواری برگزار می کند

ازبکستان برای حمایت از دریای آرال ماراتن دوچرخه سواری برگزار می کند

Tainynews – ماراتن دوچرخه سواری خیریه اکولوژیکی “حمایت از مویناک” از 21 مه تا 5 ژوئیه در سراسر ازبکستان برگزار می شود.

وزارت گردشگری و ورزش گفت ، ماراتن دوچرخه سواری برای کمک به رفع مشکلات زیست محیطی و بهبود سطح زندگی برای مردم منطقه دریای آرال در نظر گرفته شده است.

هر شخص تمایلی ممکن است در رویداد دوچرخه سواری شرکت کند.

Author: admin