کرملین از دیدار با رئیس جمهور جپاروف ، موضوع مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در دستور کار خبر داد

کرملین از دیدار با رئیس جمهور جپاروف ، موضوع مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در دستور کار خبر داد

Tainynews – کرملین اعلام کرد ، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در 24 مه با سدیر جپاروف ، رئیس جمهوری قرقیزستان گفتگو خواهد کرد.

روسای جمهور قرار است در مورد توسعه بیشتر روابط مشارکت و اتحاد استراتژیک روسیه و قرقیزستان و همکاری در چارچوب انجمن های ادغام اوراسیا بحث کنند.

آنها همچنین در مورد موضوعات جاری منطقه ای ، از جمله تقویت ثبات در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان ، تبادل نظر خواهند کرد.

Author: admin