قرقیزستان 308 مورد جدید ویروس کرونا ، 8 مورد مرگ گزارش کرد

قرقیزستان 308 مورد جدید ویروس کرونا ، 8 مورد مرگ گزارش کرد

Tainynews – قرقیزستان 308 مورد جدید ویروس کرونا را تا صبح 22 مه گزارش کرد.

بیشکک 164 مورد از این موارد را ثبت کرده است ، منطقه چوی – 76 ، منطقه ایسیک کول – 19 ، منطقه جلال آباد – 13 ، اوش – 12 ، منطقه اوش – 11 ، منطقه تالاس – 5 ، منطقه باتکن – 4 ، منطقه باتکن – 4.

در مجموع 102 186 مورد ویروس کرونا تاکنون تأیید شده است.

در طول روز 8 نفر بر اثر ویروس کرونا مردند.

Author: admin