لیرا سیدیکووا به عنوان سرکنسول قرقیزستان در استانبول منصوب شد

لیرا سیدیکووا به عنوان سرکنسول قرقیزستان در استانبول منصوب شد

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: لیرا سیدیکووا به عنوان سرکنسول قرقیزستان در استانبول ترکیه منصوب شد.

انتصاب توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف انجام شد.

پیش از این این نقش را نورلان عبدرخمانوف بر عهده داشت.

Author: admin