8 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا باعث کشته شدن قرقیزستان به 1751 نفر شده است

8 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا باعث کشته شدن قرقیزستان به 1751 نفر شده است

Tainynews وزارت بهداشت در 23 مه گفت: 8 نفر دیگر طی روز گذشته در قرقیزستان از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.

4 نفر در بیشکک ، 3 نفر در منطقه چوی و 1 نفر در منطقه ایسیک کول جان خود را از دست دادند.

این موارد جدید شمار کشته شدگان را به 1751 نفر می رساند.

Author: admin