8 کارگر بهداشت دیگر در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند

8 کارمند دیگر در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند

Tainynews – وزارت بهداشت در 23 ماه مه ، گفت: 8 کارگر بهداشتی در قرقیزستان از نظر ویروس کرونا در آزمایش مثبت بوده اند.

هیچ یک از آنها از ناحیه سرخ آلوده نشده اند.

6 کارمند بهداشتی در شهر بیشکک ، 1 نفر در شهر اوش و 1 نفر در منطقه اوش آلوده شده اند.

تعداد کل کارگران پزشکی تشخیص داده شده با COVID-19 به 4592 مورد رسید.

در طول روز 2 کارگر پزشکی از بیمارستان ها مرخص شدند و 5 نفر پس از بهبودی به انزوا در خانه پایان دادند و تعداد کل افراد بهبود یافته 4528 نفر بود.

Author: admin