قرقیزستان 365 مورد بهبودی از ویروس کرونا را ثبت کرد

قرقیزستان 365 مورد بهبودی از ویروس کرونا را ثبت کرد

Tainynews وزارت بهداشت در 23 ماه مه گزارش داد که قرقیزستان 365 مورد بهبودی از ویروس کرونا را در طول روز ثبت کرده است.

بیشکک 240 مورد بازیابی جدید ، منطقه چوی – 70 ، منطقه ایسیک کول – 16 ، منطقه اوش – 14 ، منطقه جلال آباد – 11 ، شهر اوش – 7 ، منطقه باتکن – 6 ، منطقه نارین – 1 ثبت کرده است.

95811 بیمار از زمان شیوع همه گیر از ویروس کرونا بهبود یافتند.

Author: admin