قرقیزستان گزارش 325 مورد جدید ویروس کرونا ، از جمله 262 مورد در بیشکک ، و 8 مورد مرگ

قرقیزستان گزارش 325 مورد جدید ویروس کرونا ، از جمله 262 مورد در بیشکک ، و 8 مورد مرگ

Tainynews وزارت بهداشت گفت: قرقیزستان 325 مورد جدید ویروس کرونا را تا صبح 23 مه گزارش کرد.

بیشکک 262 مورد از این موارد را ثبت کرده است ، منطقه چوی – 19 ، منطقه ایسیک کول – 18 ، منطقه اوش – 8 ، شهر اوش – 8 ، منطقه نارین – 6 ، منطقه تالاس – 3 ، منطقه جلال آباد – 1.

تعداد ویروس های کرونا ویروس ملی قرقیزستان تاکنون به 102 511 مورد رسیده است.

در طول روز 365 مورد بهبودی از ویروس کرونا گزارش شده است که تعداد کل آنها را به 95،811 می رساند.

در طی روز 8 نفر بر اثر ویروس کرونا مردند تعداد کشته ها به 1751 نفر رسید.

Author: admin