3 کارگر پزشکی دیگر در قرقیزستان Covid-19 را گرفتار می کنند

3 کارگر پزشکی دیگر در قرقیزستان Covid-19 را گرفتار می کنند

Tainynews – سه مورد ویروس کرونا ویروس جدید در طی یک روز گذشته در قرقیزستان در میان کارگران پزشکی تأیید شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

تمام این موارد در بیشکک ثبت شده است.

چهار کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4595 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4532 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin