اتهامات Centrara به جعل اسناد پرداخت برای هدایت پول باعث ابرو می شود: قرقیزالتین

اتهامات Centrara به جعل اسناد پرداخت برای هدایت پول باعث ابرو می شود: قرقیزالتین

Tainynews قرقیزالتین در اظهارنظر در مورد بیانیه Centrara گفت: اتهامات Centrara به قرقیزالتین به تلاش برای جابجایی 29 میلیون دلار به حساب بانکی غیرمجاز در 12 ماه مه باعث سرگردانی می شود.

Author: admin