ازبکستان و تاجیکستان گفتگوهای تعیین مرز را انجام می دهند

ازبکستان و تاجیکستان گفتگوهای تعیین مرز را انجام می دهند

Tainynews – وزارت امور خارجه ازبکستان گفت – جلسه کارگروه های هیئت های دولتی ازبکستان و تاجیکستان در تاریخ 17 تا 22 مه در خوجند برگزار شد.

طرفین درباره روند تعیین مرز مرزی ازبکستان و تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند و در مورد پیش نویس خط مرزبندی و نصب علائم مرزی در امتداد مرز تبادل نظر کردند.

طرفین توافق کردند که کارهای مرزبندی میدانی را ادامه دهند.

پروتکل مذاکرات امضا شد.

Author: admin