ترکمنستان روابط دیپلماتیک خود را با کنگو برقرار می کند

ترکمنستان روابط دیپلماتیک خود را با کنگو برقرار می کند

Tainynews – وزارت امور خارجه ترکمنستان اعلام کرد – مراسم امضای پروتکل ایجاد روابط دیپلماتیک بین ترکمنستان و کنگو در سفارت ترکمنستان در مسکو برگزار شد.

سفیر ترکمنستان باتیر ​​نیازلیف و سفیر کنگو دیوید مادوکا پیش از امضای پروتکل مذاکراتی انجام دادند.

دیپلمات ها در مورد مسائل بین المللی ، چشم انداز همکاری دو جانبه در آموزش ، علوم ، فرهنگ و ورزش تبادل نظر کردند.

Author: admin