2 زن به جرم گسترش صدا برای ایجاد نفرت قومی دستگیر شدند: پلیس

2 زن به جرم گسترش صدا برای ایجاد نفرت قومی دستگیر شدند: پلیس

Tainynews اداره پلیس منطقه چوی در 24 مه گفت – 2 زن به ظن انتشار پیام های تحریک آمیز بازداشت شدند.

در تاریخ 5 مه ، افسران پلیس پیام صوتی در WhatsApp دریافت کردند که در آن زن ناشناس از ساکنان روستای چالدوار خواست “تا از شر شهروندان تاجیکستان خلاص شوند”.

کاوشگر پرتاب شد. ضبط صدا توسط کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آنها نتیجه گرفتند که صدا به درگیری بین قومی فراخوانده می شود. تحقیقات مقدماتی به تحریک نفرت قومی طبقه بندی شد و 2 زن متولد 1998 و 2001 از منطقه پانفیلوف در 22 مه بازداشت شدند.

آنها را به عایق بازداشت موقت منتقل کردند.

تحقیقات در حال انجام است.

Author: admin