طی هفته گذشته 5325 تخلف رانندگی در بیشکک ثبت شده است

طی هفته گذشته 5325 تخلف رانندگی در بیشکک ثبت شده است

Tainynews – سرویس مطبوعاتی پلیس گشت در 24 مه گفت: 5،325 تخلف رانندگی از 14 تا 20 مه در بیشکک ثبت شده است.

51 مورد رانندگی در حالت مستی ، 9 مورد رانندگی با شیشه های رنگی اتومبیل ، 46 رانندگی بدون گواهینامه و 5219 مورد دیگر تخلف ثبت شده است.

457 خودرو توقیف شد.

Author: admin