سفیر قرقیزستان در ایران مورد تأیید کمیته پارلمان قرار گرفت

سفیر قرقیزستان در ایران مورد تأیید کمیته پارلمان قرار گرفت

Tainynews – کمیته امور بین الملل پارلمان قرقیزستان امروز تورداکون سیدیکوف را به عنوان سفیر قرقیزستان در ایران تصویب کرد.

وی همچنین همزمان به عنوان نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان همکاری اقتصادی در تهران فعالیت خواهد کرد.

Author: admin