مغولستان یک میلیون و 830 هزار و 623 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه می کند

مغولستان یک میلیون و 830 هزار و 623 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه می کند

Tainynews – از زمان آغاز واکسیناسیون در مغولستان ، در ماه فوریه ، 1،830،623 نفر یا 88.6 درصد از کل جمعیت با دوز اول واکسن و 773،940 نفر یا 37.5٪ با دوز دوم واکسینه شده اند.

از مجموع افراد واکسینه شده ، 939،951 نفر ساکن اولان باتور هستند که 590،874 نفر یا 62٪ آنها با هر دو دوز واکسینه شده اند.

در مورد ساکنان مناطق روستایی ، 890672 نفر واکسینه شده اند که 185،066 نفر با هر دو دوز واکسینه شده اند.

مغولستان اکنون دوز واکسن کافی دارد تا بتواند کل جمعیت بزرگسال خود را در برابر COVID-19 ایمن سازی کند.

Author: admin