سفیر قرقیزستان در اتریش ، OSCE نامگذاری شده است

سفیر قرقیزستان در اتریش ، OSCE نامگذاری شده است

Tainynews – کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان قرقیزستان امروز تولندی ماکیف را به عنوان سفیر قرقیزستان در اتریش ، نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان ملل ، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین تصویب کرد …

Author: admin