نخست وزیر ازبکستان به دلیل خدمات ایثارگرانه حکمی اهدا شد

نخست وزیر ازبکستان به دلیل خدمات ایثارگرانه حکمی اهدا شد

Tainynews رسانه های محلی گزارش دادند – عبدالله آریپوف ، نخست وزیر ازبکستان ، این دستور را در سالگرد خود اعطا کرده است.

نخست وزیر آریپوف در 24 مه 60 ساله شد.

عبدالله آریپوف برای مدتها خدمت فداکارانه در خدمات عمومی ، کمک به تقویت استقلال و قدرت اقتصادی ازبکستان ، سهم عظیم در اجرای پروژه های مهم استراتژیک مطابق با دستور اجرایی رئیس جمهور ، حکم خدمات ایثارگرانه دریافت کرد.

Author: admin