قزاقستان 1،991،219 نفر را در برابر ویروس کرونا واکسینه می کند

قزاقستان 1،991،219 نفر را در برابر ویروس کرونا واکسینه می کند

Tainynews وزارت بهداشت گفت: 1،991،219 نفر از 24 مه در قزاقستان علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند.

آلماتی 293،051 نفر را با اولین دوز واکسن ویروس کرونا واکسینه کرد ، منطقه آلماتی – 207،093 ، منطقه ترکستان – 183،491 نفر.

169،615 عکس واکسن در شهر شیمکنت دریافت کرده است ، 153،210 نفر – در منطقه کاراگاندا ، 152،930 نفر در نور سلطان.

حدود 923،431 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند.

Author: admin