قرقیزستان محدودیت های ورود موقت را برای اتباع تاجیکستان اعمال می کند

قرقیزستان محدودیت های ورود موقت را برای اتباع تاجیکستان اعمال می کند

Tainynews – قرقیزستان از 21 مه به موجب مصوبه هیئت وزیران محدودیت های موقت ورود / خروج ، مسافرت و ترانزیت اتباع تاجیکستان در خاک خود را اعمال کرد …

Author: admin