تقریبا 3500 افسر پلیس که در قرقیزستان در ارتباط با مراسم پایان سال تحصیلی آماده باش بودند

تقریبا 3500 افسر پلیس که در قرقیزستان در رابطه با مراسم پایان سال تحصیلی آماده باش بودند

Tainynews – حدود 2،296 مدرسه در سراسر قرقیزستان در 25 ماه مه مراسم پایان سال تحصیلی مجازی را برگزار می کنند.

تقریباً 3500 افسر پلیس در ارتباط با این مراسم برای حفاظت از نظم عمومی و ایمنی در جاده ها در حالت آماده باش قرار دارند.

از والدین دانش آموزان مدارس خواسته می شود جشن ها را در کافه ها ، رستوران ها ترتیب ندهند و از دادن وسایل نقلیه به فرزندان خردسال خود هشدار می دهند.

Author: admin