پروازهای بیشکک – مینسک – بیشکک از 25 ژوئن انجام می شود

پروازهای بیشکک – مینسک – بیشکک از 25 ژوئن انجام می شود

Tainynews – بر اساس وب سایت یکی از شرکت های هواپیمایی قرقیزستان ، پروازهای منظم بیشکک – مینسک – بیشکک از 25 ژوئن در روزهای سه شنبه و جمعه انجام می شود.

در اوایل 24 مه ، تعدادی از شرکت های هواپیمایی اروپایی اعلام کردند که پرواز نمی کنند بیش از بلاروس.

به دنبال فرود اجباری هواپیمایی که بر فراز خاک این کشور پرواز می کند ، اتحادیه اروپا موافقت کرده است که تحریم ها را علیه بلاروس افزایش دهد.

به گزارش بی بی سی ، رهبران اروپایی خواستار ممنوعیت پرواز شرکت های هواپیمایی بلاروس بر فراز خاک اتحادیه اروپا شده و از شرکت های هواپیمایی مستقر در اتحادیه اروپا خواستار جلوگیری از حریم هوایی بلاروس هستند.

شرکت های هواپیمایی قزاقستان همچنین از پرواز به مینسک خودداری کردند. ایر آستانه در مورد لغو پروازهای آلماتی به مینسک به Tengrinews.kz اظهار نظر کرد. ایر آستانه راه اندازی پروازهای آلماتی – مینسک را که قرار بود در تاریخ 31 مه 2021 آغاز شود ، لغو کرده است. تصمیم لغو پروازها در 20 مه به دلیل کم بودن بار تجاری گرفته شده است.

Author: admin