سفیر لهستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه ازبکستان اهدا می کند

سفیر لهستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه ازبکستان اهدا می کند

Tainynews – وزارت امور خارجه ازبکستان گفت ، عبدالعزیز کمیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان امروز از سفیر تازه وارد لهستان رادوسلاو گروک پذیرایی کرد.

سفیر گروک نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه کمیلوف اهدا کرد.

طرفین به اهمیت ادامه گفتگوهای سیاسی دو جانبه سازنده ، گسترش اولویت همکاری ها در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری ، تجارت دوجانبه و روابط بین مناطق اشاره کردند.

علاقه به تعمیق روابط مشارکت در بخش آموزش ابراز شد.

Author: admin