کمیته پارلمان اصلاحات کاهش جریمه نقض جزئی قوانین راهنمایی و رانندگی را در قرائت اول تصویب کرد

کمیته پارلمان اصلاحات کاهش جریمه نقض جزئی قوانین راهنمایی و رانندگی را در قرائت اول تصویب کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی پارلمان گزارش داد ، کمیته حمل و نقل ، ارتباطات ، معماری و ساخت و ساز پارلمان قرقیزستان امروز اصلاحات آغاز شده توسط دولت قرقیزستان در قانون تخلفات را در اولین خواندن بررسی کرد …

Author: admin