919 شهروند برای بازگرداندن اجساد قرقیزستان که در مدت 4 سال در خارج از کشور درگذشتند ، از وزارت خارجه درخواست کمک مالی کردند

919 شهروند برای بازگرداندن اجساد قرقیزستان که در مدت 4 سال در خارج از کشور درگذشتند ، از وزارت خارجه درخواست کمک مالی کردند

Tainynews کوباندیک آکمتبکوف ، مدیر مرکز اطلاعات و مشاوره خدمات مهاجرت دولتی ، گفت: 919 نفر از شهروندان قرقیزستان برای بازپرداخت اجساد قرقیزستان در خارج از کشور درگذشتند و به وزارت خارجه تقاضا کردند.

200 نفر در سال 2018 ، 295 نفر در سال 2019 ، 300 نفر در سال 2020 ثبت نام کردند.

در 4 ماه سال 2021 ، 124 نفر تقاضای پول برای بازگشت به کشور کردند و 6 میلیون و 200 هزار مادر به آنها پرداخت شد.

Author: admin