وزرای خارجه ازبکستان ، ترکمنستان در عشق آباد گفتگو می کنند

وزرای خارجه ازبکستان ، ترکمنستان در عشق آباد گفتگو می کنند

Tainynews – وزارت امور خارجه ازبکستان گفت ، عبدالعزیز کمیلوف وزیر امور خارجه امروز با راشدید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه در عشق آباد دیدار کرد.

در این دیدار همکاری های دو جانبه فعلی و چشم انداز گسترش روابط دو جانبه در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، حمل و نقل ، ترانزیت ، فرهنگی ، بشردوستانه و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت.

همکاری در چارچوب سازمانهای بین المللی و منطقه ای از دیگر موارد مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کمیلوف در سفر کاری خود به عشق آباد در فوریه 2021 با رشید مردوف وزیر امور خارجه گفتگو کرد. سپس برنامه همکاری بین وزارتخانه های خارجه ازبکستان و ترکمنستان برای سالهای 2021-2022 امضا شد.

Author: admin