رئیس جمهور بردیموهامدوف از وزیر امور خارجه ازبکستان استقبال می کند

رئیس جمهور بردیموهامدوف از وزیر امور خارجه ازبکستان استقبال می کند

Tainynews – رئیس جمهور ترکمنستان Gurbanguly Berdimuhamedov وزیر امور خارجه عبدالعزیز کمیلوف را که در تاریخ 26 مه در یک سفر کاری وارد عشق آباد شد ، پذیرفت.

وزارت امور خارجه گزارش داد ، در مورد اجرای عملی توافقات حاصل از بازدیدهای سطح بالا ، تبادل نظر شد.

جنبه های مربوط به دستور کار دوجانبه و همکاری های منطقه ای در نظر گرفته شد.

طرفین استفاده کامل از پتانسیل در تجارت ، سرمایه گذاری ، همکاری های صنعتی ، حمل و نقل ، بخش انرژی ، ماشین سازی ، صنایع سبک و غذایی ، کشاورزی و منابع آب را مهم ارزیابی کردند.

Author: admin