ارتش آزادیبخش خلق چین تجهیزات نظامی را در اختیار نیروهای مسلح قرقیزستان قرار می دهد

ارتش آزادیبخش خلق چین تجهیزات نظامی را در اختیار نیروهای مسلح قرقیزستان قرار می دهد

Tainynews – مراسم تحویل تجهیزات نظامی از ارتش آزادیبخش خلق چین به نیروهای مسلح قرقیزستان در تاریخ 26 مه در بیشکک با حضور سرگرد وزیر دفاع …

Author: admin