قرقیزستان و روسیه درباره همکاری در پروژه های تحقیقاتی گفتگو می کنند

قرقیزستان و روسیه درباره همکاری در پروژه های تحقیقاتی گفتگو می کنند

Tainynews – مدیر موسسه مطالعات استراتژیک ملی ، اوران اخمتوف با نیکولای اودوویچنکو ، سفیر روسیه دیدار کرد.

اوران اخمتوف به سفیر اودوویچنکو در مورد کار موسسه اطلاع داده و بر اهمیت همکاری بین قرقیزستان و روسیه تأکید کرد.

اخمتوف آمادگی م Instituteسسه مطالعات استراتژیک ملی را برای تشدید همکاری سودمند متقابل با م institسسات تحقیقاتی و اتاقهای فکر روسیه ابراز داشت.

در این نشست جنبه های مربوط به همکاری مرکز تحقیقات روسیه در پروژه ها و رویدادهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Author: admin