تجار کره جنوبی قصد تولید خودرو در شهر بالیکچی را دارند

تجار کره جنوبی قصد تولید خودرو در شهر بالیکچی را دارند

Tainynews – Azamat Arnabek uulu شهردار باليكچي در منطقه ايسيك كول با سرمايه گذاران كره جنوبي كه قصد ساخت كارخانه اتومبيل برقي در شهر را دارند ملاقات كرد …

Author: admin