رئیس جمهور مرمت روستای ماكسات را كه در جریان درگیری مسلحانه قرقیز و تاجیك آسیب دیده است بررسی می كند

رئیس جمهور مرمت روستای ماكسات را كه در جریان درگیری مسلحانه قرقیز و تاجیك آسیب دیده است بررسی می كند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور سدیر جپاروف از دهکده مرزی Maksat که در جریان درگیری مسلحانه قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان بخشی از سفر کاری خود به منطقه باتکن در 27 ماه مه آسیب دیده بود ، بازدید کرد …

Author: admin