مزرعه استخراج معادن رمزنگاری زیرزمینی در جلال آباد کشف شد

مزرعه استخراج معادن رمزنگاری زیرزمینی در جلال آباد کشف شد

Tainynews – کارکنان جلال آباد الکترو JSC مزرعه استخراج غیرقانونی رمزنگاری را کشف کردند.

این معدنچی در خاک شهرک جلال آباد کشف شد. این در قلمرو شرکت Avtozhol واقع شده است.

مزرعه معدن از برق قطع و پلمپ شد.

مواد در حال آماده سازی برای ارسال به مقامات مربوطه است.

Author: admin