MP پیشنهاد ایجاد مراکز اداری نظامی در منطقه Batken را داد

MP پیشنهاد ایجاد مراکز اداری نظامی در منطقه Batken را داد

نماینده کارامات اوروزووا در منطقه باتکن پس از درگیری مسلحانه در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان

Tainynews Karamat Orozova (SDPK) نماینده مجلس در جلسه عمومی پارلمان در تاریخ 27 مه گفت: – چندین مرکز اداری نظامی باید در منطقه باتکن ایجاد شود.

Author: admin