قرقیزستان تاکنون 79،693 را علیه COVID-19 واکسینه کرده است

قرقیزستان تاکنون 79،693 را علیه COVID-19 واکسینه کرده است

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی در 27 مه گزارش داد: حدود 3،317 نفر در روز گذشته در قرقیزستان علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

در مجموع 79،693 نفر واکسینه شدند. 28707 نفر از آنها دوز دوم واکسن را دریافت کردند.

واکسیناسیون براساس مناطق:

  • بیشکک – 20454
  • منطقه چوی – 12،777
  • منطقه اوش – 11372
  • منطقه جلال آباد – 10،417
  • منطقه ایسیک کول – 7،880
  • اوش – 5893
  • منطقه تالاس – 3،703
  • منطقه نارین – 3،794
  • منطقه باتکن – 3،403.

Author: admin