شهر جدیدی در قرقیزستان هنوز شهردار خود را انتخاب نکرده است

شهر جدیدی در قرقیزستان هنوز شهردار خود را انتخاب نکرده است

Tainynews نارمامات مادوماروف ، رئیس کمیسیون انتخابات سرزمین گفت: – تاریخ انتخاب شهردار شهر بذر-کورگون در منطقه جلال آباد ناشناخته مانده است.

وی گفت ، اعضای شورای محلی رئیس را دیر انتخاب کردند.

در تمام شوراهای دهکده به غیر از Arstanbap و روسای شهر Bazar-Korgon انتخاب شدند. وی گفت ، کمیسیون مرکزی انتخابات برنامه زمان بندی انتخاب روسای برخی از دستگاه های اجرایی دولت محلی را تصویب کرد.

مادوماروف گفت: “من هنوز نمی دانم چند نفر برای شهرداری انتخاب شده اند.”

Author: admin