شهروندان تاجیکستان می توانند از طریق 5 ایست بازرسی از قرقیزستان خارج شوند: وزارت امور خارجه

شهروندان تاجیکستان می توانند از طریق 5 ایست بازرسی از قرقیزستان خارج شوند: وزارت امور خارجه

Tainynews – سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه در تاریخ 27 مه گفت – شهروندان تاجیکستان می توانند از طریق 5 ایست بازرسی در مرز دولتی قرقیزستان و تاجیکستان از قرقیزستان خارج شوند.

ایستگاه های بازرسی جاده برای خروج Kulundu ، Kairagach ، Kyzyl-Bel ، Bordobo و Karamyk هستند.

پیش از این کابینه وزیران قرقیزستان محدودیت های موقت برای ورود و ترانزیت شهروندان تاجیکستان از طریق قرقیزستان ، به استثنای کارمندان تاجیک نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی ، ایجاد کرده بود.

Author: admin