دریاچه پتروف خطر طغیان طغیان را در قرقیزستان تهدید می کند

دریاچه پتروف خطر طغیان طغیان را در قرقیزستان تهدید می کند

Tainynews دینارا کوتمانووا ، رئیس کمیته محیط زیست و آب و هوا ، امروز در جریان بازدید مطبوعاتی از معدن کامتور ، به خبرنگاران گفت: دریاچه پتروف خطرات سیل را پشت سر گذاشته است.

وی گفت ، دریاچه های زیادی از این دست در قرقیزستان وجود دارد ، همه آنها دریاچه های یخچالی هستند.

وی گفت: “همانطور که می دانید ، کوههای ما جوان هستند ، از نظر لرزه ای خطرناک هستند.”

دینارا کوتمانووا گفت: “این سد برای محافظت در برابر افزایش سطح آب راه اندازی شده است.”

خطر طغیان طغیان دریاچه یخچالی خطرناک است زیرا باطله معدن کومتور در سطح پایین تر قرار دارد.

دینارا کوتمانووا گفت: “این اشتباهات در مرحله طراحی است. چنین خطرات باید در هنگام طراحی مورد توجه قرار گیرند.”

Author: admin