سرمایه گذاری مستقیم از قزاقستان به قرقیزستان از سال 2005 تاکنون از یک میلیارد دلار فراتر رفته است

سرمایه گذاری مستقیم از قزاقستان به قرقیزستان از سال 2005 تاکنون از یک میلیارد دلار فراتر رفته است

Tainynews وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان روسلان کازاکبائف در بیشکک در 28 ماه مه گفت: سرمایه گذاری های مستقیم از قزاقستان در قرقیزستان از سال 2005 به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است.

توئوبردی افزود: “قرقیزستان یک شریک تجاری ، اقتصادی و سرمایه گذاری مهم برای ما است. کشور ما سومین شریک تجارت خارجی قرقیزستان است.”

Author: admin