صندوق اعتماد احیا شرکت Kumtor Gold در لندن واقع شده است ، به طور متوسط ​​حدود 69 میلیون دلار باید منتقل شود: کمیته

صندوق اعتماد احیای شرکت طلای Kumtor در لندن واقع شده است ، به طور متوسط ​​حدود 69 میلیون دلار باید منتقل شود: کمیته

Tainynews – صندوق اعتماد احیای شرکت طلای Kumtor در لندن واقع شده است ، امروز دینارا کوتمانووا ، رئیس کمیته محیط زیست و آب و هوای ایالتی گفت:

Author: admin