قرقیزستان و قزاقستان توافق نامه خدمات پزشکی قانونی را امضا کردند

قرقیزستان و قزاقستان توافق نامه خدمات پزشکی قانونی را امضا کردند

Tainynews – وزرای امور خارجه قرقیزستان و قزاقستان توافق نامه خدمات پزشکی قانونی را به عنوان بخشی از سفر رسمی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان محتر تلوبردی امضا کردند …

Author: admin